Dades identificatives

3W.PYME Internet Desarrollo Digital SL, d’ara en endavant 3W.PYME, amb domicili a Avinguda Pla del Vinyet, 9; 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), amb CIF B66012063, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 43701, foli 190, full B-435915, inscripció 1.

l

Condicions de venda. Objecte

Aquestes condicions de venda son destinades a definir les formes de venda entre el client i 3W.PYME.  Es considera un client a qualsevol empresa o empresari que tingui un contracte vàlid amb 3W.PYME

Comandes - Contractes

Totes les comandes es fan amb un contracte. Es formalitzen en persona o per altres mitjans legals acordats entre les parts.

Si vostè està interessat en els nostres serveis i vol contactar amb nosaltres, li hi explicarem els nostres procediments.

Preus. Tarifes

Els preus i l’import dels serveis es registren al contracte.  Al contracte s’aplicaran les nostres tarifes, diferents per línia de servei. Diferents també per plans amb tarifa plana sobre serveis parcials.

Tractament de dades personals

Totes les dades facilitades pels usuaris de la Web són gestionades directament per 3W.PYME IDD SL. Nosaltres només les fem servir per a realitzar la gestió amb els nostres usuaris i no són emmagatzemats en cap base de dades pública, ni són proporcionades a tercers. Procedim d’igual forma amb les dades utilitzades amb qualsevol sistema de comunicació (telèfon, mail, whatsapp, xarxes socials, etc) amb usuaris, clients , persones o empreses amb les quals establim contacte, independentment de l’origen de les dades. La nostra política de protecció de dades és altament restrictiva i apliquem les corresponents directives de seguretat per evitar alteracions o pèrdua de dades en mans de tercers. Les dades facilitades pels nostres usuaris, en el cas de ser emmagatzemats durant la gestió demandada per ells, romandràn als fitxers de l’empresa durant un període, després de la última gestió, de 30 dies naturals següents. Les dades del client (entès com a client a un usuari que ha fet com a mínim una compra) i les dades d’usuaris registrats es mantindràn indefinidament als fitxers interns de 3W. PYME IDD SL.

Segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Derets Digitals (LOPD-GDD) i al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) la companyia informa als usuaris i clients de la seva política de protecció i ús de les dades, en el qual es pot determinar lliurement i voluntàriament si vol transferir les seves dades personals a l’empresa en cas de registre o subscripció a alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps on indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. L’enviament de dades mitjançant formularis, correus electrònics o altres mitjans de comunicació a la Web implica:

  • Ser major de 14 anys
  • Acceptar la política de privacitat indicada a aquesta secció
  • Donar el consentiment exprés per a l’ús de les dades, que es regirà per les presents condicions de privacitat

Aquestes condicions es basen en la legislació espanyola i europea. Els tribunals competents a Espanya o la UE serà responsables de la resolució de les incidències en casos on pot ser necessari. Encara no és obligatori en el nostre cas, 3W.PYME té assessorament legal per a totes les qüestions relatives a política de privacitat i el tractament i ús de dades personals.

Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial. Aquestes dades son per a gestionar i prestar els serveis oferts per l’empresa a aquest lloc web en qualsevol moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres especificats per les lleis i reglaments esmentats: 3W.PYME IDD SL. Avinguda Pla del Vinyet, 9; 08172 Sant Cugat del Vallès, incloent-hi una còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies -a més de les tècnicament necessàries per a la navegació- analítiques i publicitaires, propies i de tercers (Analítica Google), que permeten emmagatzemar la informació en navegador l’usuari i pot ser recuperat en visites posteriors. Google Analitycs s’utilitza per mesurar i analitzar les visites web. Les dades obtingudes seran tractats per Google amb la política de privacitat de Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret relacionat amb les cookies de Google cal fer-ho amb ells i comunicar-se directament amb als responsables de aquest lloc web.

Les galetes no s’instal·larà al seu ordinador fins que una de les següents situacions es produeix: feu clic a qualsevol lloc a la xarxa, resideix més de 15 segons o moure’s verticalment. Mitjançant la realització de qualsevol d’aquestes accions l’usuari accepta l’ús de galetes i fitxers de seguiments de adreça IP. Aixó permet a 3W.PYME recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que ha visitat, data de l’última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

En qualsevol cas, l’usuari serà capaç d’impedir la instal·lació de cookies o eliminar les que ja han estat instal·lades, a través de la configuració del seu navegador, així com mitjançant l’ús d’aplicacions específiques. No obstant això, 3W.PYME no es reponsabilitza del funcionament de la plana en cas de desactivar les cookies. L’ informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associat amb un usuari concret i identificat.