Xarxes Socials i Youtube

Xarxes Socials para PIMEs,  autònoms, professionals i comerç

 

Youtube

La millor presència del seu negoci a internet

Xarxes Socials i Youtube

Xarxes Socials para PIMEs,  autònoms, professionals i comerç

 

Youtube

La millor presència del seu negoci a internet

Xarxes Socials per a PIMEs
amb TARIFA PLANA

La incidència del Social Media en cada Negoci depèn de molts factors: el públic objectiu, el tipus de negoci o empresa, els productes o serveis, … La influència de les xarxes socials pot ser directa o indirecta. És a dir, per accions concretes que realitzem en elles o per la pròpia interacció dels usuaris de forma natural, comentant productes, serveis, parlant d’experiències de consum.
Les principals xarxes a Espanya, aquest any: Whatsapp, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, … han sofert un lleuger creiximent en nombre d’usuaris durant l’ultim any. Le que més creixen son Youtube i Instagram, augmentant també l’us de Tik Tok. Al marge d’aquestes hi ha moltes altres, però o són xarxes temàtiques, com Linkedin, o tenen un nombre d’usuaris molt  menor que les anteriors.

La gestió de xarxes socials i Youtube es realitza exclusivament per a clients del Servei de Màrqueting Integral. Creem els perfils i gestionem tot el Social Media. En funció de la contractació, ens podem ocupar de la creació de continguts i de totes les tasques en xarxes socials i Youtube. En tot cas suggerim, almenys, la línia de les publicacions, els continguts, la gestió de comentaris i valoracions. Els revisem i comprovem la coherència amb l’estratègia de màrqueting digital i amb els objectius establerts per al Social Media.

Si decideixen tenir una atenció contínua per al màrqueting digital del seu Negoci, incloent les Xarxes Socials i Youtube, els oferim l’opció del Servei de Màrqueting Integral amb la que s’aplica tarifa plana i en la que gestionem tots els serveis de Xarxes Socials.

Podeu veure més a: Servei Integral de Màrqueting

    • Si estan treballant les Xarxes Socials sense els resultats esperats o desitjats

 

    • Si prefereix ocupar-se del seu Negoci i deixar el Social Media a experts

 

    • Si necessita un suport en les Xarxes, per a col·laborar amb els seus propis mitjans

 

Contacti amb nosaltres. Segur que trobem la millor solució.

Què fem? Com ho fem?

Xarxes socials. YouTube

Anàlisi Xarxes Socials

Només treballem Social Media per clients del Servei Integral de Màrqueting. Per aquest motiu haurem realitzat una anàlisi i estudi previs. Partint del anàlisi de SEO   realitzat, obtenim perfils d’usuari, del seu Públic Objectiu i altres dades rellevants. A partir d’aquestes dades valorem en quines Xarxes estar i com. Si el Negoci ja té Mitjans Socials treballant-los activament, valorem l’efectivitat i la coherència amb la resta de l’estratègia de màrqueting digital.

Les Xarxes Socials poden aportar molt al seu Negoci, però també poden consumir recursos sense que hi hagi una estratègia clara darrere i uns objectius a aconseguir. També és convenient pensar en les modes. Que el seu públic objectiu estigui present en determinades xarxes socials, no implica que pugui donar-se fàcilment un compromís (engagement).

La presència, on i com estar, d’un Negoci en el Social Media depèn de factors a analitzar detingudament. Públic Objectiu, tipus de negoci, productes o serveis, sector, …. Un negoci de venda de moda juvenil difereix enormement d’un altre com la venda d’equips de climatització, per exemple.

Anàlisi extern Xarxes Socials

 

 

A l’anàlisi externa, revisem la presència i les accions dels seus competidors. En quines xarxes socials estan, quines accions realitzen, quin tipus de publicitat fan, … i la interacció que tenen amb els seus usuaris (likes, comentaris, valoracions, respostes, …)

L’ús de les Xarxes també va variant. El Públic Objectiu del seu Negoci és dinàmic i es va movent entre diferents xarxes socials, utilitzant, sovint, diverses d’elles. En funció de les tendències, modes i altres factors , els usuaris de les xarxes socials poden anar modificant el perfil d’aquestes, per la qual cosa és convenient tenir identificats aquests perfils de forma regular. Això facilita una segmentació més adequada per a la planificació de l’estratègia del Social Media

Integració Xarxes Socials al Màrqueting Digital

Integrem la gestió de Xarxes Socials en l’estratègia de màrqueting general. El treball en Social Media forma part del Servei de Màrqueting Integral i només està disponible per a clients d’aquest servei .

Estrategia Xarxes Socials

Definida i englobada en l’estratègia general de màrqueting digital, l’estratègia en Xarxes Socials ha d’estar d’acord amb les necessitats de suport que precisa. Per exemple, si es vol implementar una estratègia d’alta interacció, amb un nivell de resposta immediat en les interaccions, implica tenir mitjans per a poder respondre a aquesta estratègia: personal propi o contractat per a la labor. Podríem dir que es pot classificar les tasques en les xarxes en 2 grans grups: publicacions i interacció. La generació de continguts, edició i publicació depenen del propi editor, per la qual cosa el control de temps és possible. La interacció depèn a més, dels usuaris. En aquest cas depèn de quin nivell d’interacció ens interessa.
Una vegada realitzat l’anàlisi, suggerim en quins Mitjans Socials estar, què publicar en elles i com interaccionar amb els usuaris. I en funció dels mitjans disponibles, adaptem l’estratègia a realitzar.
En tot cas, la qual cosa sí que entenem ha de fer-se de manera sistemàtica, és publicar continguts en tots els mitjans digitals disponibles. Un nou esdeveniment, producte, servei, inaguración, …., es publica en la web, en altres suports i també en les Xarxes Socials. Ens ocupem que aquests continguts i la manera de comunicar-los sigui uniforme i concorde a l’estratègia de màrqueting digital

Youtube

Youtube pot ser considerat una xarxa social i a més un cercador. Són diversos els motius que aconsellen introduir-se, per a aquells negocis que no ho han fet, o millorar, per als quals sí, en el món Youtube. El servei de gestió de Youtube està inclòs en determinats plans del Servei de Màrqueting Integral. Gestionem la creació del canal o canals, la configuració, l’adaptació de continguts i els aspectes corresponents a SEU. En funció de la contractació, també ens podem ocupar de la generació de continguts, incloent l’enregistrament i edició de vídeos.
Youtube és la xarxa social amb major creixement en 2018. El consum de continguts en vídeo és una tendència creixent. Encara que hi ha negocis o empreses, productes o serveis més adequats per a estar presents en Youtube, totes les Pimes, autònoms, professionals o comerços, poden aprofitar-se del fet de tenir un canal de “TV” per a promocionar a la seva empresa, els seus productes, serveis. Fins i tot es pot aprofitar el canal per a oferir consells, ajudes, videotutoriales, etc que siguin útils al consumidor i, a més, alleugereixin càrregues de treball del seu negoci. Una empresa de climatització pot oferir un vídeo explicant com aconseguir la pressió necessària de la caldera o purgar els radiadors: és útil per a l’usuari i els clients no han de cridar per a preguntar. O un centre d’entrenament facilita un vídeo privat als seus clients amb determinades rutines. D’aquesta manera el client no haurà de contactar amb el seu entrenador per a qüestions rutinàries. Les aplicacions poden ser moltes, moltíssimes.
Cada negoci tindrà les seves oportunitats en Youtube. És qüestió d’un coneixement profund de l’empresa o negoci per a idear i crear-les. Això és el que fem i, a l’ésser la nostra una gestió contínua, és més senzill aconseguir-lo.

Xarxes Socials. Execució

Les xarxes socials, encara estant agrupades, tenen característiques que les fan diferents entre si. Aquestes característiques diferenciadores poden suposar que unes xarxes són molt convenients per al seu Negoci i altres menys.
Facebok: Malgrat el seu lleuger descens continua sent la xarxa social per excel·lència. De tipus generalista, actualment el perfil d’usuari està entre els 40 i 55 anys.
Whatsapp: El seu ús s’ha massificat i compta amb més usuaris que cap altra xarxa. La seva disponibilitat i utilització és molt alta en el mòbil. És una eina eficaç de comunicació directa amb el PO i els clients
Twitter: Pel seu funcionament és adequada en sectors professionals en els quals hi ha continguts concrets per als seguidors. Molt vàlid en despatxos professionals, assessories, centres mèdics,… O per a segments del target seguidors de certes temàtiques
Youtube: El que més creix i més espectativas crea. El consum de continguts en vídeo creix de forma sostinguda. Per als negocis i empreses.

Métriques. Anàlisi de dades

Recollim dades de diferents fonts en funció del tipus d’accions realitzades. A més de la informació pròpia de les xarxes, com likes, comentaris, compartir, també es recull la informació procedent dels enllaços de xarxes socials a altres suports digitals del Negoci. Per a les campanyes concretes amb cost, els propis suports faciliten les mètriques de la campanya, com per exemple, Facebook Ads.
Aquestes dades es presenten en els informes que elaborem per als nostres clients de Màrqueting Digital, conjuntament amb la resta d’informes.
A més de les mètriques, en el cas de les Xarxes Socials, s’ha d’atendre la qualitat de la interacció amb els usuaris. L’estratègia digital ens indicarà si incidir més o menys en les Xarxes Socials i quina dedicació i freqüència establim. Al marge d’això, una bona qualitat en la respostes de comentaris i, sobretot, de reclamacions o comentaris negatius. Aquests poden ser molt destructius si no es gestionen adequadament

Gestió continua i millora
Fem un seguiment continu de la gestió de les Xarxes Socials, integrant-les en el pla de màrqueting digital de l’empresa o negoci. La gestió contínua i coordinada de tots els elements del màrqueting digital, incloent les Xarxes Socials, ofereix una imatge més uniforme del seu Negoci, comunica millor i facilita aconseguir resultats reals de manera més eficient.
Per a saber més: Servei de màrqueting Integral

amb les Xarxes Socials ben gestionades interaccionarà amb el seu Públic Objectiu de forma eficaç

Aconsegueixi la millor presència del seu Negoci a Internet

Tots els Negocis, encara sent petites empreses o empresaris, poden i haurien de tenir una bona presència en internet per a evolucionar i ser competitius en el mercat. I per descomptat incloent les xarxes socials
100% adaptable al seu negoci
Contacti amb nosaltres i demani una visita informativa. Farem una anàlisi de la seva empresa o negoci a internet sense cost